Czas pracy kierowcy zawodowego

Przepisy prawa regulujące zasady pracy kierowców zawodowych podają precyzyjne informacje co do  czasu jaki kierowca powinien spędzić za kierownicą czy do częstotliwości robienia przerw i odpoczynków pomiędzy odcinkami jazdy. Wytyczne te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie jazdy, zarówno kierowcy, jak i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, a organy kontroli mają obowiązek  weryfikowania stosowania tych wytycznych przez kierowców.

Mnogość przepisów nierzadko stwarza problemy zarówno samym kierowcom mającym bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy, jak i ich pracodawcom i zatrudnianym przez nich pracownikom kadrowo-księgowym, odpowiedzialnym za ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego stosowania przepisów prawa związanych z transportem i czasem pracy.

Podczas jednodniowego szkolenia omawiane są 4 moduły tematyczne:

1. Akty prawne regulujące czas pracy kierowców

- Rozporządzenie WE 561/2006

- umowa AETR

- Ustawa o czasie pracy kierowców wraz ze zmianami

- pozostałe regulacje prawne

2. Czas pracy kierowcy w praktyce

- rodzaj i zasady działania urządzeń rejestrujących

- wykresówka/karta kierowcy

- przerwy i odpoczynek

- praca w nocy

- jazda w załodze

- systemy i rozkłady czasu pracy

- podróże krajowe i międzynarodowe

- czas pracy a czas jazdy

3. Obowiązki pracodawcy

- ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowcy

- obowiązki związane z tachografami

- obowiązki informacyjne

- kierowanie na badania i szkolenia

4. Organy kontrolne

- taryfikator kar i mandatów

- zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz przedsiębiorcy

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, rekrutującą się z byłych oraz czynnych inspektorów transportu drogowego, którzy oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej na temat obowiązujących przepisów, posiadają bogate doświadczenie związane z pełnionymi czynnościami służbowymi.

 

 

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Tel.: 22 205 02 30
Fax: 22 339 07 10
e-mail: biuro@kierowca.pl

Stowarzyszenie Szkolenia Rekomendacje Infolinia
 • zarząd
 • działalność statutowa
 • biura regionalne
 • CDKK
 • ATW
 • stres i wypalenie zawodowe
 • proces rekomendacji
 • regulamin
 • lista ekspertów
 • eksperci
 • zadaj pytanie
 • FAQ